درباره ما

مهاجرت، سرمایه گذاری، مسافرت، تحصیل و کار در خارج از کشور، موضوعاتی هستند که این روز ها به شنیدنشان عادت کرده ایم. اما متاسفانه کمتر مجموعه ای تخصص لازم و کافی را جهت ارائه خدمات شایان در این زمینه دارد.

از این رو با توجه به سابقه چندین ساله و با امید هموار کردن این مسیر پر پیچ و خم، قدم در این مسیر نهاده ایم.

هدف ما، ارائه خدمات، اطلاعات، مشاوره ها و راهنمایی های تخصصی در زمینه مهاجرت به ترکیه، کار تحصیل و زندگی در این کشورمی باشد.