استفاده از ون یا دلموش در ترکیه

استفاده از ون دُلموش dolmuş

دلموشها در واقع ونهایی زردرنگ و کوچک با ظرفیت ده نفر است که در مناطق اصلی شهر همچون میدان تکسیم و اسکله‌ها ایستگاه دارند. این ماشینها در طول مسیر ایستگاه مشخصی ندارد و بنا به درخواست مسافر توقف می‌کنند. کرایه دولموش برای هر مسیری متفاوت است ولی به طور کلی حداکثر هزینه مسیر ۴ لیر است.