استفاده از تراموا در ترکیه

تراموا واگنهای برقی متحرک روی ریل، کوچکتر از قطارهای مترو و بزرگتر از اتوبوسهای داخل شهر است. ترامواها نقاط مختلف، مهم و گردشگرپذیر شهر را به هم وصل می‌کنند. در نقشه خطوط حمل و نقل عمومی استانبول، خط تراموا با رنگ آبی پررنگ و با علامت T1 نشان داده شده است با ۲۴ ایستگاه و مسافتی حدود ۱۴ کیلومتر زیتونبورنو (Zeytinburnu) را به کاباتاش (Kabataş) متصل می‌کند. همین خط سیرکجی (Sirkeci) را به توپکاپی (Topkapı)، توپکاپی را به زیتون بورنو و سیرکجی را به امینونو (Eminönü) متصل می‌کند. تفاوت خط تراموا با مترو در این است که هر بار پس از تعویض خط دوباره مجبور به پرداخت کرایه هستید.