اتوبوس های داخل شهری ترکیه

اتوبوس های داخل شهری

یکی از راههای ارزان، راحت و منطقی برای تردد داخل شهری اتوبوس است. ساعت کار اتوبوس‌های داخل شهری از ۶:۳۰ صبح تا ۱۱:۳۰ شب است. مقصد نهایی هر اتوبوس روی آن نوشته شده یا با شماره، خطوط رفت و آمدی آن مشخص شده است. پیش از این که سوار اتوبوس شوید برای پرداخت هزینه باید بلیت تهیه کنید.

قیمت بلیتها با توجه به مقصدتان متفاوت است. آسانترین روش برای پرداخت هزینه وسایل نقلیه عمومی، استانبول کارت است که در مطلب بعدی در مورد آن توضیح خواهیم داد.